Hur smittar Coronaviruset?

admin Blog

Hur överförs Corona-smittan via utandning, hosta och nysning? I slutet av 2019 uppstod en ny coronavirus i Kina som sedan snabbt spridit sig över hela världen. Detta nya coronavirus kallas SARS-CoV-2 och sjukdomen som det orsakar kallas COVID-19. Medan vissa med COVID-19 har en mild sjukdom kan andra uppleva andningssvårigheter, lunginflammation och till och med svåra problem att andas som …