Hur smittar Coronaviruset?

admin Blog

Hur överförs Corona-smittan via utandning, hosta och nysning? I slutet av 2019 uppstod en ny coronavirus i Kina som sedan snabbt spridit sig över hela världen. Detta nya coronavirus kallas SARS-CoV-2 och sjukdomen som det orsakar kallas COVID-19. Medan vissa med COVID-19 har en mild sjukdom kan andra uppleva andningssvårigheter, lunginflammation och till och med svåra problem att andas som …

Wuhan Coronavirus structure

Citikliniken Senior och Vårdbolaget Tiohundra startar ett mobilt primärvårdsteam under Corona-krisen.

admin Nyheter

Citikliniken Senior – Citikliniken och Lugn&Ro, i Norrtälje startar ett mobilt primärvårdsteam tillsammans med Vårdbolaget Tiohundra för att avlasta Norrtälje Sjukhus under Corona-epidemin. Coronaviruset framfart i Region Stockholm innebär stora utmaningar för regionens alla sjukhus. Kommunalförbundet för Sjukvård och Omsorg i Norrtälje har anpassat styrande regelverk i Region Stockholm för Norrtäljes lokala förutsättningar under den pågående Corona epidemin. En ständigt …