Om Corona Linjen

Vårdkontakter på distans minskar smittspridningen av Covid-19

CoronaLinjen är ett initiativ av Citikliniken Sverige AB i Norrtälje för att i första hand ge klinisk bedömning på distans om du är smittad och/eller insjuknad i Covid-19.

Istället för att gå till din vårdmottagning och potentiellt öka smittspridningen i samhället och smitta vårdpersonal eller själv bli smittad uppmuntras möten på distans.

Vi släpper dagligen några tider för att bereda möjligheten att tala direkt med läkare över nätet.

För bokade tider gäller vanliga patientavgifter som i övriga Region Stockholm.

Corona Akademin

Vi vill samtidigt med Coronalinjen öka kunskapen om Corona Covid-19 och länkar därför till olika myndigheter och organisationer i Sverige och Internationellt på ett sådant sätt att det ska vara aktuell information.