Blog

Coronalinjen

Hur överförs Corona-smittan via utandning, hosta och nysning? I slutet av 2019 uppstod en ny coronavirus i Kina som sedan