viktig Samhällsinformation

Coronalinjen

Här lägger vi upp viktig samhällsinformation och länkar till dessa. Klicka på loggorna så kommer du direkt till den relevanta sidan som alltid är uppdaterad och de senaste från våra myndigheter.

Nationell Information

Direktlänkar till våra  myndigheter

Krisinformation
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Regional Information - Stockholm

Direktlänkar till våra  myndigheter och vården

Region Stockholm
1177

Corona Virus | Covid-19

Coronalinjen

Den 10 mars -2020 så höjde Folkhälsomyndigheten risknivån för samhällsspridning av Corona viruset Covid-19 till mycket hög.

Vår statsminister Stefan Lövfen meddelar om allvarsamheten i läget och att vi alla måste hålla oss informerade om det aktuella läget så gott vi kan och ta ansvar.

I korthet innebär det att har du symtom så gå inte till jobbet, besök inte riskgrupper i onödan.

Varning!

Covid-19 har mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Flera tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Samhällsspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symptom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Äldre tillhör riskgrupperna

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Läs det senaste från Folkhälsomyndigheten.
Information
Frågor & Svar