Kunskapsbanken

Coronalinjen

Olika intressanta informationsbitar om kunskapsläget om Corona och spridning

Microdroppar i luften

En intressant och avslöjande video om droplets och aerosoler kan transmittera smitta via nysningar och enbart samtal