Diagnostik

Coronalinjen

Diagnostik av Coronavirus i Sverige.

Metoder

Molekylärbiologisk detektion av virusets arvsmassa eller förekomst av antikroppar i blod.

Diagnos av coronavirus kan också ske genom virusisolering i cellodling.

Smittskydd Stockholm

Enligt Vårdgivarguiden 15 mars 2020

Smittskydd Stockholm har uppdaterat indikationen till att även innefatta enbart feber hos patienter med behov av slutenvård.

I nuläget bör provtagning för det nya coronaviruset enbart göras för att identifiera covid-19 hos patienter i behov av slutenvård på sjukhus alternativt omsorg inom äldreboenden.

Anledning till när provtagning bör göras är om patient har insjuknat akut i infektion med feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak och bedöms ha behov av inneliggande vård på sjukhus eller särskilt boende för äldre.