Behandling-Kunskapsläget

Coronalinjen

Behandling av Covid-19  och utveckling internationellt

Experimentell behandling

Det finns idag ett antal olika behandlingar som ännu inte har prövats i kliniska randomiserade studier för Covid-19. Några av dessa återges nedan

hydroxychloroquine

Det finns inga vacciner eller behandlingar som godkänts för sjukdomen, men det finns för närvarande en 1 500-personers studie, ledd av University of Minnesota, för att se om hydroxiklorokin kan förhindra eller minska svårighetsgraden av COVID-19.

Hydroxychloroquine är ett malarialäkemedel och används också till att behandla lupus och reumatoid artrit.

Medicinen är inte godkänd av FDA ännu och enligt WHO finns ingen evidence för att den faktiskt är verksam.

Det finns dock ett starkt tryck och intresse från olika auktoriteter i USA, inte minst av Corona Task Force i Trump-administrationen och ledande läkemedelsbolag, att snabbare få den godkänd.

FRanska Studien - Didier Raoult

Abstract

Background

Chloroquine and Hydroxychloroquine have been found to be efficient on COV-19, and reported to be efficient in Chinese patients infected by this virus. We evaluate the role of Hydroxychloroquine on respiratory viral loads.

Patients and methods

Patients were included in a single arm protocol to receive 600mg of hydroxychloroquine daily and their viral load in nasal swabs was tested daily. Depending on their clinical presentation azithromycin was added to the treatment. Untreated patients from another center and cases refusing the protocol were included as negative control. Presence and absence of virus at Day-6 was considered the end point.

Results

Twenty cases were treated in this study and showed a significant reduction of the viral carriage at D-6 compared to controls, and much lower than reported average carrying duration of untreated patients in the literature. Azithromycin added to Hydroxychloroquine was significantly more efficient for virus elimination.

Conclusion

Hydroxychloroquine is significantly associated with viral load reduction/disappearance in patients with COVID-19 and its effect is reinforced by Azithromycin.

Image