Behandling-Kunskapsläget

Coronalinjen

Behandling av Coronavirus i Sverige och utveckling internationellt

KLinisk Behandling - WHO

Klinisk behandling av svår akut luftvägsinfektion när man misstänker en ny infektion med koronavirus (nCoV)

Interim Guide av Världshälsoorganisationen - WHO 20200313

Översikt- WHO

Dokument är avsett för kliniker som tar hand om vuxna och pediatriska patienter med svår akut luftvägsinfektion (SARI) när man misstänker en nCoV-infektion. Det är inte avsett att ersätta klinisk bedömning eller specialistkonsultation utan snarare för att stärka den kliniska hanteringen av dessa patienter och ge uppdaterad vägledning. Bästa praxis för SARI inklusive IPC och optimerad stödjande vård för allvarligt sjuka patienter är viktiga.

Till Dokumentet

Här laddar du ner behandlings-rekommendationer från WHO

InterimguideWHO-20200313

Experimentell behandling

Det finns idag ett antal olika behandlingar som ännu inte har prövats i kliniska randomiserade studier för Covid-19. Några av dessa återges nedan

Hydroxiklorokin

Ett kemoterapeutisk preparat för att bekämpa Malaria. Finns nyligen gjorda (ej randomiserade studier) som visar på goda resultat i behandlade syfte av Covid-19. Kan ha även förebyggande effekt.

Notera att detta inte är en behandlingsmetod som används i Sverige för Covid-19.

Hydroxiklorokin

Azithromycin

Azithromycin är ett antibiotika mot infektioner. Antas ges en förstärkande effekt i samband med behandling med Hydroxiklorokin av Covid-19.

Notera att detta inte är en behandlingsmetod som används i Sverige för Covid-19.

Hydroxiklorokin + Azithromycin
Image